بازدید سایت خود را میلیونی کنید

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» معماری پایدار

طراحي معماري ( فاز صفر معماري ، فاز يک معماري ، فاز دو معماري )

براي انجام يک پروژه معماري مراحلي را بايد به ترتيب طي کرد که قبل از شروع هر يک از مراحلِ طراحي معماري، بايد مرحله پيش رو را به بهترين نحو و روش و بدون هيچ نقصي پشت سر گذاشت .کليه پروژه هاي معماري جهت طراحي از سه بخش اصلي تشکيل مي شوند. اين سه بخش (فاز) بايستي به صورت منظم و متداوم پس از ديگري و پشت سر يکديگر قرار بگيرند تا طراحي معماري مورد نظر به صورت استاندارد پياده سازي شود هر سه اين بخش ها لازم و ملزوم يکيدگر بوده و در صورت عدم اچراي مناسب يک فاز معماري يا عدم پيوستگي مناسب بين آنها کل مجموعه طراحي معماري پروژه با شکست مواجه خواهد شد.

 

اولين مرحله فاز صفر معماري يا همان مطالعات معماري مي باشد در اين قسمت مطالعات مربوط به زمين مانند خاک شناسي و ژئوتکنيک که بر شناخت گسل هاي موجود و ميزان استجکام زمين و زلزله خيز بودن و ميزان قدرت تحمل زمين براي ايجاد يک بنا و. تمرکز دارد انجام مي شود ضوابط و شرايط اوليه جهت طراحي و ساخت، کليه مطالعات شهري و مدني از حيث ضوابط شهري و.. که پس از انجام مطالعات و پژوهش و انجام فاز صفر معماري و تاييد آن به فاز بعد مي رسيم. مرحله بعد فاز يک معماري که همان طراحي اوليه معماري مي باشد که به طور مفصل در آيتم هاي بعدي بيان خواهيم کرد.پس از اين مرحله ميرسيم به مرحله فاز دو معماري و تهيه ديتيل ها و نقشه هاي اجرايي معماري مي باشد.

طراحي فاز صفر معماري يا مطالعات معماري

فاز صفر معماري شامل مطالعات معماري مي باشد. در فار صفر معماري شناخت نسبت به منطقه و آيتم هايي مانند اقليم منطقه، شرايط معماري منطقه، ضوابط و قوانين، چارچوب ها و استاندارد ها همچنين بررسي دقيق مسائل مربوط به مهندسي خاک از قبيل آزمايش خاک و... مدنظر قرار مي گيرد که بسيار حائز اهميت است به عنوان نمونه اگر در بررسي وضعيت خاک و ژئوتکنيک يک منطقه به نتايج خوبي نرسيم حتي امکان عدم اجراي پروسه معماري نيز مطرح ميشود يا در بسيار از شهر هاي دنيا محدوديت هاي بلند مرتبه سازي غلاوه بر بافت سنتي به بحث آزمايش خاک مربوط است و هر ناحيه بسته به سستي يا قوت زمين تا حد مشخصي امان ساخت دارد.

فاز صفر معماري مرحله اي است که در آن اطلاعات مورد نظر کسب مي شوند و پروسه شناخت و شناسايي پروژه مورد مطالعه قرار مي گيرد.

در فاز صفر معماري، پروژه از نظر توجيه فني و اقتصادي و همچنين توجيه اجتماعي پروژه معماري مورد بررسي قرار مي گيرد. اطلاعات و شناخت مورد نظر در فاز صفر معماري در بسياري از موارد از طريق مذاکرات با کارفرما و آگاه شدن از نيازهاي مورد نظر کارفرما به دست مي آيد.

 

طراحي فاز يک معماري

در فاز يک معماري يا همان طراحي مدرن معماري، کليه اطلاعات بدست آمده در فاز صفر معماري پياده سازي مي شوند و در قالب طرح هاي معماري و نقشه هاي اوليه معماري، فاز يک نامگذاري مي شوند. نقشه هاي اوليه فاز يک معماري شامل پلان هاي معماري، مقطع هاي معماري، طرح هاي معماري و... مي باشد. کليه پلان هاي طراحي معماري در فاز يک معماري با کارفرما به بحث و تبادل نظر گذاشته مي شود و در صورت نياز تغييرات لازم بر آنها اعمال ميگردد و خروجي مشترک اين تبادل نظر جهت اخذ مجوزهاي لازم براي مرحله اجراي ساختمان به مراکز صدور مجوز ارسال مي شود که مجددا در اين بخش نيز در صورت نياز به بازنگر هاي مربوط به طراحي اوليه معماري و نقشه ها اين مهم صورت ميپذيرد. در واقع طراحي فاز يک معماري حد واسط مطالعات معماري و پلان هاي نهايي معماري و اجراي پروژه معماري مي باشد از اينرو بسيار حائز اهميت است که در فاز يک معماري دقت لازم را داشته باشيم و با برگزاري جلسات و تبادل نظرات و اطلاعات با دست پر به فاز دوم معماري برويم تا دچار دوباره کاري هاي غير استاندارد نشويم.

ضمنا اين تفکر که چون نقشه هاي اوليه در فاز بعدي به صورت دقيق و منظم اندازه گذاري شده و با ضوابط مقررات ملي منطبق خواهند شد پس نيازي به طراحي معماري در اين فاز نيست به شدت تفکر غلطي است چرا که در نقشه هاي اوليه است که به راحتي امکان تصحيح داريم ولي اگر در مراحل بعدي به مشکل با کارفرما بخوريم هزينه هاي زيادي در بر خواهد داشت و بعضا امکان آن به کلي ميسر نخواهد بود.

طراحي فاز دو معماري

در فاز دو معماري نقشه هايمعماري که در فاز يک معماري طراحي شده اند از آنجاييکه از دقت و حساسيت لازم جهت اجراي پروژه ساخت برخوردار نيستند و صرفا براي تبادل ايده ها و آراء افراد گوناگون طرح شده اند، مطابق با ضوابط مقررات ملي ساختمان مجددا طراحي مي شوند نکته مهم در طراحي فاز دو معماري اين است که ماهيت نقشه هاي تهيه شده در فاز يک معماري تغيير پيدا نميکند بلکه دقت آنها بالا مي رود جهت اجراي پروژه و اگر در پروژه هايي ميبينيم که در فاز دوم معماري ماهيت نقشه هاي فاز يک به کلي تغيير پيدا مي کند اين امر حاصل عدم دقت لازم و تبادل نظرات و اطلاعاتي است که در جلسات مختلف بايستي بدان دست پيدا مي نمودند.

در فاز دو معماري نقشه هاي طراحي شده نهايي مطابق با مقررات ملي ساختمان به عنوان پلان هاي نهايي پروژه جهت اجراي ساختمان به پيمانکار ارائه مي گردد.

مطابقت نقشه هاي فاز دو معماري با نقشه هاي سازه (طراحي سازه) و نقشه هاي تاسيسات (طراحي تاسيسات) از الزامات فاز دو معماريست به گونه اي که پس از تاييد فاز يک معماري نقشه هاي طراحي شده توسط مهندس معمار در فاز دو معماري مطابق با مقررات ملي ساختمان و هماهنگ با نقشه هاي سازه و تاسيسات و نقشه هاي معماري، طراحي ميشوند.

براي طراحي فاز دو معماري ضروريست که تمامي نقشه هاي معماري، نقشه هاي سازه و نقشه هاي تاسيسات طراحي شده در فاز يک معماري بررسي و با همفکري مهندسين سازه، مهندسين معماري و منهدس تاسيسات نقشه هاي فاز دو معماري تهيه شود به طوريکه نظرات کليه مهندسين در طراحي نقشه هاي فاز دو معماري در نظر گرفته شود در غير اينصورت نقشه هاي طراحي شده فاز دو معماري از انسجام و هماهنگي کامل براي اجراي پروژه برخوردار نخواهد بود.

نقشه هاي فاز دو معماري معمولا با مقياس يک پنجاهم و يک صدم طراحي ميگردد طراحي فاز دو معماري توسط مهندس معمار تهيه و شامل مشخصات و نوع مصالح ساختماني مورد کاربرد و جزئيات اجرايي پروژه ست.

شرکت معماري فراکارنو در بخش فاز يک معماري و ارائه نقشه هاي اوليه معماري، سازه و تاسيسات و همچنين فاز دو معماري و ارائه نقشه هاي نهايي پروژه جهت اجراي ساختمان (فاز دو معماري) با هماهنگي کامل با ضوابط مقررات ملي ساختمان و همچنين يکپارچگي کامل با نقشه هاي سازه فاز دو معماري، نقشه هاي معماري فاز دو معماري و نقشه هاي تاسيسات فاز دو معماري، آمادگي کامل خود را جهت ارائه خدمات طراحي فاز دو معماري در سه فاز اصلي معماري شامل فاز صفر معماري و مطالعات کامل پروژه، فاز يک معماري، ارائه نقشه هاي اوليه معماري، سازه و تاسيسات و همچنين فاز دو معماري و نقشه هاي نهايي پروژه هماهنگ با نقشه هاي طراحي داخلي و دکوراسيون داخلي و طراحي نماي ساختمان اعلام ميدارد.

سایت منبع : معماری پایدار

فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب


  دستگاه آب قلیایی دکتر مومنی   |   ساخت وبلاگ   |   روانشناس ایرانی در لندن  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


رپورتاژ آگهی ثبت کن و دیده شو !! رپورتاژ آگهی ثبت کن و دیده شو !! مشاهده